Fiber - Nu säkrar vi bygdens IT infrastruktur för idag och i framtiden!

 

Som alla vet om så jobbar Kommunalförening och intressegruppen Eskilsby Fiber om att bygga ut fiber i vår bygd.

Detta är inte bara för att få den senaste tekniken installerad i våra hem, utan även att framtidssäkra internet infrastrukturen för oss alla och kommande generationer här i vår bygd!

Som ni redan nog har hör kommer det att öka värdet på fastigheten och vid en eventuell försäljning attraheras yngre köpare ut till vår fina bygd! 

För den yngre generationen som idag tittat på att köpa hus, är höghastighets internet lika viktigt som el och vatten!

Enligt många artiklar ökar värdet på fastigheten mellan 30 tkr och 60 tkr beroende på vart fastigheten är belägen. Så vid en eventuell försäljning återbetalas investeringen.

Om man av någon anledning skulle behöva sälja inom fem år från installationen av fibern, så är investeringen avdragsgill med 22%, då den räknas som en förbättringsåtgärd av fastigheten.

 

En sak som måste nämnas är att priset i erbjudandet är det som gäller vid teckning nu. Om man skulle säga nej och vilja ha fiber installerad i ett senare skede, kommer kostnaden öka kraftigt. Om det skulle vara riktigt illa får man betala hela installationen själv!

 

Det bör påpekas att man INTE binder sig till att beställa några tjänster även om man tackar ja till att installera fiber!!!

 

Man kan installera det och fortsätta att använda de gamla tjänsterna som man redan har och i framtiden byta tjänsteleverantör då kapaciteten kanske inte räcker till.

 

Detta kommer att ge möjlighet att arbeta/driva företag och studera på distans, då detta oftast innebär  webbaserade videokonferenser.
Möjlighet att spela spel online utan avbrott och med liten tidsfördröjning (sk. lagg),se på Youtube och ladda ner större  filer så som hyra HD filmer över nätet och uppgradera operativsystemet på datorn.

xDSL - Dagens teknik, vad händer med den?

Den nuvarande tekniken, xDSL, använder idag det befintliga kopparnätet som har har funnits i många decennium. Denna infrastruktur är gammal och enligt Telia och Skanova kommer dessa nät på landsbygden att avvecklas och monteras ned till år 2025. Detta beror till stor del av att den utrustning som används för denna teknik inte tillverkas längre och då inte går att få tag på för teleoperatörerna. Men även att underhållskostnaderna är höga och kommer att öka med tiden, då denna gamla infrastruktur på landsbygden består av luftledningar. 

Bara i vårt område är nog större antalet telefonstolpar klassade med klätterförbud. Detta innebär att det är krångligt och dyrt att reparera. Detta ger då Telia och Skanova ett incitament att avveckla detta gamla nät!

Som det är idag är kapaciteten för kopparkabel redan nådd, medan framtidens internettjänster kommer att kräva större bandbredd. (Bandbredd = Hastighet)

Teknik och programvaruutveckling sker med en rasande fart och den gamla tekniken räcker inte till!

Ett program eller applikation, som det kallas numer, brukade få plats på en CD för ett par år sedan och idag får de knappt plats på en DVD. I framtiden kommer de flesta mjukvaruföretagen med största sannolikhet att leverera alla sina program som ”downloads” och ta bort alla kostnader med att tillverka och distribuera den på ”CD”. Detta kommer att kräva stor bandbredd!

4- eller 5G då!

Då tänker nog många att om så sker använder jag mobilt bredband, 4G eller 5G när det kommer.

Mobilt bredband har dock stora begränsningar, som inte leverantörerna pratar om så mycket.

En nod, eller mast om man så vill, har en maximal hastighet totalt för alla som kopplar upp sig.

För att förtydliga detta kan man förklara det på följande sätt.

 

Låt säga att idag är det 10 av 100 hushåll i en liten by som har mobilt bredband. De delar på den maximal hastigheten på 1Gbit/sek eller 1000Mbit/sek. Detta blir då 100Mbit/sek för var och en av de 10 hushållen.

När då kopparnäten läggs ner så kopplar resten av hushållen upp sig med Mobilt bredband. Då kommer alla 100 hushållen att dela på 1Gbit/sek, det vill säga att de får en hastighet på 10Mb/sek!

Med fiber så har man odelad hastighet, med andra ord man delar den inte med någon annan. Så väljer man 100Mbit/sek, så har man 100Mbit/sek oavsett!.

 

Sedan har mobilt bredband oftast en begränsad datamängd för nedladdning av data, även om de säger att det är obegränsat! Ju mer data man vill tanka ner desto dyrare blir månadskostnaden!

Efter att den tillåtna mängden är förbrukad så stryps hastigheten till den långsammaste, ungefär som dåtiden modem, om man inte betalar för med "surf". Detta är oftast dyrt!

 

För att ta ett exempel.

Ett hushåll med streamingtjänsten Netflix och tittar på HD film, kommer att kunna se ungefär 6 timmar film eller 3 filmer i månaden med Telia Mobilt Bredband 6. En tjänst som denna använder ungefär 1GB data per timme. Om man använder andra tjänster, så äts datamängden snart upp.

Detta kräver en god bandbredd mellan 10 - 20 Mbit/sek. Som om det är många enheter som kopplas upp mot just denna basstation så reduceras hastigheten med antalet. (Max hastighet/antal uppkopplade enheter = enhetens max hastighet). 

Detta är hur det är idag, i framtiden kommer formaten att kräva mer och det innebär att mer data måste skickas. En film som tankades ner från nätet för 5 år sedan hade en storlek på 750Mb, medans de idag ligger på ca 5-6Gb.

 

Sedan har vi den fysiska aspekten med mobilmaster, ju högre frekvens det är på radiosignalen som används desto tätare måste masterna stå varandra för att få så bra täckning som möjligt. Mellan 500m till 1800m emellan masterna, beroende på terräng, krävs för en god teckning. Man kan ju spekulera att en trolig tanke att 5G inte kommer att byggas ut så mycket i vårt område, då flyget ligger där det gör!

Fiber - är tekniken hållbar och vad kan jag använda det till!

Fiber är en beprövad teknik som har används för att mata telestationer ända sedan 70-talet och har sedan länge varit norm för tele- och datatrafik över långa avstånd.

Som det är idag har nästan alla mindre telestationer en eller flera fiberkablar framdragna.

Begränsningarna med fiber är inte själva kabeln, då det är en ljusledare och ljusets hastighet är det snabbaste vi vet om. Det är tekniken som är i ändarna av kabeln, den som skickar och tar emot datatrafiken.

 

Med tanke på den teknikutveckling som har skett med xDSL, kan man nog inom en snart framtid räkna med hastigheter på 1Tbit/sek (1000Gbit/sek) eller mer. Som sagt det är bara ljusets hastighet som sätter begränsningen!

Sedan är fiberkabeln väldigt driftsäker, då den inte leder någon elektricitet och klarar av åsknedslag och störningar från högspänningsledningar eller andra elektriska störningskällor!

 

Så vad kan jag använda fiber till om jag nu väljer att installera och ha mina tjänster där?

Något som det pratas om är 3-play, detta är ett koncept med Telefon, Internet och TV i ett abonnemang. Bör tilläggas att man får behålla sitt telefonnummer när man byter till en fiberbaserad tjänst.

3-play är ett väldigt kostnadsbesparande abonnemang. Nedan är ett beräkningsexempel.

 

Jämförelsen är gjord så likvärdig som möjligt med avseende på Kanalutbud och hastighet.

Om man idag har någon av satellit utbuden, kommer besparingen per månad bli ännu mer.

 

Som ni hörde på informationsmötet i gården, har dosan som kommer att installeras i ert hus en så kallad "Framtidsport". Denna port har flera mindre glesbygdskommuner redan i prov för bland annat "Internet Medicin". Då kan man övervaka patienter i hemmet i realtid, samt har videosamtal samtidigt som medicinska maskinerna skickar data till läkaren.

 

Nedan följer en kortfattad lista på fördelar och nackdelar.

 

Fördelar fiber

  • Fibernät ger stabil hög hastighet både för uppladdning och nedladdning
  • Fibernät klarar av TV i HD, film och telefon via nätet
  • Fibernät har inget tak för hur mycket man får ladda ner per månad
  • Fibernät klarar av ta backup av stora mängder data för datorn via nätet
  • Fibernät ger samma hastighet oavsett hur många i området som använder det samtidigt
  • Fibernät ger redan  idag 1000 megabit/s både uppströms och nedströms
  • Fibernät kan uppgraderas till en relativt låg kostnad
  • Bygden blir mer attraktivt för husspekulanter.
  • Anslutning av fibernät kan ge fastigheten ökat värde.

Nackdelar fiber

  • Fibernät kräver en initial investering men har troligen en lägre löpande kostnad
  • Fibernät kräver lokalt engagemang och visst eget arbete för installationen

Fördelar 4G

  • 4G kräver liten investering av slutkunden
  • 4G kan ge teoretiska hastigheter uppåt 300 megabit/s
  • 4G ger mobil åtkomst till nätet, dvs även utanför fastigheten

Nackdelar 4G

  • 4G ger olika hastighet beroende på avstånd till 4G-masten och antalet samtidiga användare
  • 4G ger i dagsläget maximal 100 megabit/s nära masten och med få användare
  • Mobilt bredband har ett tak för hur mycket data som får laddas ner per månad. Mer data per månad – dyrare månadskostnad.
  • 4G är inte lämpat för konstant hög datatrafik, t ex TV,  film, streamingtjänster och backup på nätet mm
  • Månadskostnaden för snabbt mobilt bredband är högre.
  • Månadskostnaden för 4G kan stiga i framtiden när mobilnäten får många (4G) användare
  • Mobilt bredband måste kopplas upp innan användning och kan koppla ner sig vid störningar eller hög belastning.

 

 

Så se nu till att beställa fiber via Härryda Stadsnät!

 

 

Hälsningar

 

Intressegruppen Eskilsby Fiber och Södra Landvetter Kommunalförening

 

 

Johan Javinder 

Ordförande

 

Södra Landvetter Kommunalförening

 

Vilka är aktiva?

För närvarande är 0 användare och 1 gäst aktiva.
Design av Arendorf AB


Fler annonser ->