Vem skall göra det?

Vi som är medlemmar i Södra Landvetters Kommunalförening är ungefär två tredjedelar av hushåll i Eskilsby och Bertshult.  Föreningen är öppen, vem som helst får bli medlem. Några har varit med sedan bildandet 1953. Under åren har mycket ideellt arbete lagts ner av medlemmar, att först bygga och sedan sköta Bygdegården. Föreningen har varit en gemensam röst utåt. En gång var det flygbuller och krav på ändrade flygvägar. Vidare Föreningens protester när skolan skulle läggas ner. Det blev ingen nedläggning. Senast har Föreningen haft stormöte med beslutsfattare om de minskade busstrafiken. Som svar fick vi inledningsvis beställningstrafik på helger. 

Många med mig har firat sina högtiddagar i Bygdegården eller medverkat och haft glädje av Föreningens arrangemang. 

Alla håller nog med att Föreningen behövs och gör ett bra arbete?                                                                         Samtidigt delar du nog uppfattning att mer kan göras?                                                                                                       Men vem skall göra det?

Efter att Föreningens hyresavtal med kommunen om lokal för barnomsorg upphört samt att Erik och Rosa Svensson av ålderskäl slutade med den dagliga skötseln av Byggdegården, valde Föreningen att dela upp ansvaret i grupper för att minska arbetet för var och en. Föreningen är numera en del av Bygdegårdarnas riksförening och får årligt bidrag från kommun. Boverket och Kommunen har nyligen bekostat en ny värmepump i Bygdegården. Föreningen har en hemsida. Kostnaderna är i balans. Men även styrelsen blir gammal!

I år blir det inget midsommarfirande på fotbollsplan!                                                                         
Ingen vill arrangera trotts att det har kommit flera hundra besökare tidigare år.                                                   
Vem skall göra det?

Vår förening skall inte ledas av pensionärer för pensionärer. Alla skall ha möjlighet att delta.  Staten har tillsammans med EU i ”Landsbygds program” kommit till samma slutsats. Landsbyggden får inte utarmas och avfolkas. Sveriges bygdegårdar skall vara ett nav i denna utveckling.

Du som är ung och kanske har barn, har en fantastisk möjlighet att ge dig och dina barn en samlingslokal på nära håll. Ni kan umgås och utveckla era intressen i en fungerande bygdegård. 

Engagera dig i föreningen!                                                                                                                             
Vem skall annars göra de?

Slutligen vill jag sammankalla alla unga och nyinflyttade till ett möte i Bygdegården efter sommareren. Föreningen återkommer med dag och tid.


Vilka är aktiva?

För närvarande är 0 användare och 0 gäster aktiva.
Design av Arendorf AB


Fler annonser ->